Elefant der symboliserer rejsen hjem til dig selv

Traumeinformeret kropsterapi

Traumer i nervesystemet kan betyde at nervesystemet er på konstant vagt, på konstant udkig efter farer. Oplever objektivt ufarlige situationer som farlige. Bliver aktiveret, bliver trigget af situationer og mennesker der minder om noget, der er sket tidligere. Det kan antage mange former, fx kan det komme til udtryk som (uprorportionel) vrede, raseri, perfektionisme, angst, indre uro, dagdrømmeri, tendens til at forsvinde mentalt mv.


Det er en overlevelsesstrategi. En måde at beskytte dig selv på. Et skjold mod verden.


Vaner og adfærd der er blevet automatiserede. Du behøver ikke tænke. Du reagerer instinktivt.


Din krop vil dig det bedste.


Din krop har ressourcerne til at genfinde trygheden og roen. Men kan have brug for støtte, tryg samregulering, for at kunne hele og slippe. Til at

genfinde tilliden til egne ressourcer og til at genfinde den grundlæggende tilstand af tryghed som er afgørende for at kunne slippe skjoldet af overlevelsesstrategier. 


Traumeinformeret kropsterapi er en blid og tryghedsbaseret form for kropsterapi, der blidt arbejder med at regulere og øge fleksibiliteten i dit nervesystem. Som terapeut pådutter og igangsætter jeg ikke processer, det er din krop der afgør tempoet og din krop der i tryghed igangsætter de processer der er klar til at blive igangsat. Heler de traumer der er klar til at blive helet. 


For mig handler det helt kort fortalt om at møde kroppen med respekt og tillid. Respekt for kroppens autonomi og udtryk.
Tillid til at den rummer ressourcerne til at hele og finde balance.

Faktisk ikke så meget hokus pokus.

Vi er designet til meget mere ro og hvile end det, som de fleste af os tillader og byder os selv i vores hurtige liv. Hvis kroppen bruger alle dens ressourcer på at være evigt på vagt – så er der ikke ressourcer til at restituere. Når vores nervesystem derimod er i balance og ro, så får vi adgang til at kunne restituere, bearbejde, hele og forebygge sygdomme og ubalancer, til at indgå i sunde relationer til andre mennesker mv.

Fordi vi er sociale væsener er vores nervesystemer skabt til at samregulere. Derfor kan et roligt nervesystem og en tillidsfuld og åben attitude støtte et uroligt nervesystem til at (gen)finde balance, ro og ressourcer.