Elefant der symboliserer rejsen hjem til dig selv

At tage ejerskab over kroppen

3 vigtige grunde til at jeg spørger, inden jeg lægger hænder på dig.

Hvorfor spørger du om det? spørger en klient nysgerrigt.

🌱 Respekt og tillid: Din krop, dine regler. Du bestemmer hvad du går med til. Altid. Det burde være en selvfølge, men det er det desværre ikke. Mange har vænnet sig til at tolerere grænseoverskridende situationer, og til ikke at mærke når kroppen siger ”nej tak”. Gennem sessionen tjekker jeg ind med dig, hvilket for mig rimer på respekt – og et smukt ideal at efterstræbe også i ikke-behandlersituationer.

🌱 At få opmærksomhed ned i kroppen: En invitation til dig til at mærke efter i kroppen – hvordan føles det egentlig, når der er (fremmede) hænder på? Vi er mange der er/har været rigtig gode til at ignorere og negligere kroppens – ofte mangfoldige – sprog. Hvordan mærker du fx et ”nej” og hvordan mærker du et ”ja”? Føles hånden støttende, omsorgsfuld, eller noget helt andet?

🌱 Ejerskab og nye positive erfaringer: Jeg skaber rummet og rammerne, og sammen skaber vi sessionen på dine præmisser. Det føles måske underligt, hvis ikke du er vant til at være i kroppen, til at mærke efter. Det føles måske underligt når andre mennesker/en behandler har omsorg og blik for dine grænser. Det er fordi det er nyt. Hvis dit nervesystem har erfaring med frys-tilstanden, så vil den ofte søge derhen hvis den føler sig overvældet og grænseoverskredet. Og kroppens grænser ligger ofte et andet sted, end den rationelle hjerne tror. Når du inviteres til at tage ejerskab i sessionen får nervesystemet mulighed for at få erfaring med at det kan være på en anden måde, hvilket kan skabe grobund for forandring.