Elefant der symboliserer rejsen hjem til dig selvCoachende samtale


Coachende samtaler er for dig der ønsker en forandring - og som har lyst til at arbejde med de udfordringer, som fylder i dit liv. Uanset hvilke udfordringer og uanset hvor du er i din proces.

 

Du har kun et valg fordi du ved at du har et valg.


Det kræver meget mod at stoppe op og kigge på sig selv. Men det er vigtigt, for det er første skridt mod at tage aktiv stilling til hvordan du ønsker at være og hvad du ønsker at skabe gøre fremadrettet. Det er første skridt mod at tage ejerskab over dit liv. Under et forløb med kognitiv coaching vil vi sammen arbejde med at bevidstgøre, bryde negative og uhensigtsmæssige mønstre, etablere nye vaner samt styrke din motivation.


At bryde mønstre, at gøre og være anderledes end du er vant til vil tvinge dig ud af din komfortzone, og det kan naturligvis være både sårbart og frygtsomt. Jeg står ved din side, støtter, hepper og motiverer dig til at bryde dine gamle mønstre. Coachende samtaler vil give dig:


  • Kontakt til dig selv og din mavefornemmelse – en oplevelse af at stå stærkt i dig selv
  • Rummelighed med dig selv og din proces
  • Øget selvrespekt samt friheden og glæden ved at opleve, at du kan regne med dig selv
  • Bevidsthed om dine personlige styrker
  • Kropsligt forankret viden om dine automatiske mønstre – og hvad du kan gøre i stedet
  • Klarhed over dine værdier og hvad der egentlig er vigtigt for dig i dit liv
  • Motivation og handlekraft til at gå efter det du mærker er rigtigt
  • En realistisk og skræddersyet plan for, hvordan du med små skridt kan forme det liv og den hverdag, som harmonerer med den person du er.


Coaching er en ældgammel samtaleteknik, som handler om at bidrage til nye perspektiver hos den anden – perspektiver som man ikke selv havde set. Indsigt. Noget af det der er genialt ved coaching er, i min optik, at det er en ligeværdig samtale, hvor det er min rolle som coach at skabe indsigt og nye perspektiver, og at støtte dig i at finde ud af hvad der er den rigtige løsning for dig. Min erfaring er, at det er langt mere holdbart på den lange bane – end hvis der kommet en behandler og forsøger at pådutte løsninger og fikse. Mens terapeutiske samtaler hos en psykolog eller psykoterapeut ofte handler om at forstå og bearbejde noget der skete i fortiden, så har coachende samtaler et mere fremadrettet fokus. Et fokus på noget vi gerne vil være, gøre, opnå eller lykkes med. Det kan i princippet være hvad som helst. Det vigtige er, at det er noget man brænder for, noget man i virkeligheden gerne vil arbejde med. Det nytter ikke noget at blive coachet på noget man føler at man ”burde” gøre. Vi genbesøger gerne ting i fortiden, når det har et specifikt formål i forhold til samtalen.


En coachende samtale kan fx tage udgangspunkt i et ønske om at være mere selvkærlig, mere rolig, at orke at lege med sine børn, prioritere sig selv, komme i form (hvis det er en lyst, ikke en ”burde”), undgå at gå ned med stress (igen), mindske madstress og spiseforstyrrede tanker, rumme sin kroniske sygdom. Dette er eksempler fra mine sessioner – kun fantasien (og lysten og længslen) sætter grænserne.


Hvad vil det betyde for dig at lykkes? Hvad vil det kunne bringe med sig i andre områder af dit liv?


Vi går sammen nysgerrigt på opdagelse i hvad det er der står i vejen. Hvad er det egentlig der forhindrer dig i fx at være den udgave af dig selv, du ønsker at være? Det første der kommer til os når vi taler om forhindringer er som regel ikke de egentlige forhindringer, men overfladeforhindringer. Det er fx tid og penge. Det kan være reelt nok. Men bag overfladeforhindringerne ligger ofte dybereliggende forhindringer. Det kan handle om opdragelse, sociale normer, personlighedsstruktur, tilknytningsstil, traumer og meget mere. Mange forhindringer kan vi opløse gennem kognitive samtaleteknikker. Andre forhindringer går dybere og sidder i kroppen, i nervesystemet. Her trækker jeg på teknikker fra den traumeinformerede kropsterapi.


Positive og holdbare ændringer i vores liv kommer ikke af sig selv, de kræver vedligeholdelse, så der skabes nye nerveforbindelser. Derfor vil en coachende samtale også altid inkludere en snak om, hvordan det er realistisk for dig at integrere de nye indsigter helt konkret på daglig basis. Det bliver nemmere med tiden.


Jeg har god erfaring med at skabe resultater indenfor personlige kriser, udfordrende sociale relationer, ensomhed, dårligt selvværd, spiseforstyrrelser, work/life-balance, stress og afklaring i forhold til arbejde og karriere. Skal jeg være din no bullshit-ven, der ser dig, støtter dig og giver dig kærlige skub i DIN retning?

 

En samtale på 60 min 700 kr. 

Forløb bestående af 3 coachende samtaler a 60 min. 1800 kr (spar 300 kr.)


Coachende samtaler kan også foregå via Zoom eller telefon. Dejligt fleksibelt og mageligt.

Jeg har gået i coachingforløb hos Rikke i en periode, hvor jeg var sygemeldt med stress. Allerede i første onlinesession blev jeg imponeret over, hvor hurtigt Rikke formåede at sætte sig ind i mine udfordringer. Jeg har gået til flere coaches tidligere og været glad for dem, men Rikke er skarp på en helt særlig måde. Dels ved at stille spørgsmål, der skærer ind til benet og får mig til at reflektere, men også ved at guide mig til at mærke følelsen i kroppen. Desuden er Rikke god til at sætte en tryg ramme og sørge for at vi har et mål for sessionen. Vi er nået rigtig langt på kun tre sessioner, og det er helt sikkert takket være Rikkes professionelle, strukturerede og analytiske måde at coache på.


MARIA