Elefant der symboliserer rejsen hjem til dig selv

Traumeinformeret kropsterapi TIK


Blid kropsterapi der heler og regulerer dit nervesystem. Vores måde at være i verden på hænger sammen med vores nervesystem og hvor fleksibelt, aktiveret eller balanceret det er. Nervesystemet bruger oceaner af ressourcer på at være i alarmberedskab. Med ro på nervesystemet kan du begynde at leve mere frit og ikke blot overleve.


Traumeinformeret kropsterapi støtter kroppen i at finde ro og ressourcer, så den i eget tempo kan gennemgå den proces som den har brug for. Gennem ro, nærvær og mit eget rolige nervesystem arbejder jeg bl.a. med at regulere og hele nervesystemet.


Kropsterapien er for dig der ønsker at leve mere frit og balanceret – kropsligt og mentalt. At gøre dig fri af andres (og egne) forventninger til hvem og hvad du skal være og gøre. Dig der ønsker at lære dig selv og dit nervesystem bedre at kende og leve mere frit, ubekymret og uden at kroppen ”tager over”. En session kan tage udgangspunkt i hvad end der fylder i livet lige. Det kan være mere eller mindre akutte ting i dit liv, fx


 • Stress, angst, bekymringer og overtænkning
 • At stå i omvæltninger, livsovergange og kriser som fx arbejdsskift, at blive forælder, brud, tab mv.
 • Svære følelser som ensomhed, sorg mv.
 • Indre uro og rastløshed
 • ADHD og ADD
 • Vrede og tendens til at skabe konflikter (indre som ydre)
 • Besvær ved at mærke kroppen, behov og grænser
 • Tendens til at forsvinde væk i tankerne, overspringshandlinger
 • Manglende livslyst og tab af mening
 • Madstress og spiseforstyrrelse.


  Under kropsterapien stimulerer jeg vagusnerven og støtter dermed dit nervesystem i at finde ro. Nervesystemet er plastisk og former sig efter omgivelserne og det oplevede trusselniveau. Over tid vil du gennem kropsterapien opleve, at din egen evne til at være i kroppen og (gen)finde ro alene og sammen med andre bliver gradvist øget.

  En session på 60 min 700 kr.

  En lang session på 90 min 950 kr.

  Klippekort til 3 sessioner a 60 min 1800 kr. (spar 300 kr.)

  Klippekort til 3 sessioner a 90 min 2300 (spar 550 kr.)


  Coachende samtale

  Coachende samtaler er for dig der ønsker en forandring - og som har lyst til at arbejde med de udfordringer, som fylder i dit liv. Uanset hvilke udfordringer og uanset hvor du er i din proces.


  Du har kun et valg fordi du ved at du har et valg.


  Det kræver meget mod at stoppe op og kigge på sig selv. Men det er vigtigt, for det er første skridt mod at tage aktiv stilling til hvordan du ønsker at være og hvad du ønsker at skabe gøre fremadrettet. Det er første skridt mod at tage ejerskab over dit liv. Under et forløb med kognitiv coaching vil vi sammen arbejde med at bevidstgøre, bryde negative og uhensigtsmæssige mønstre, etablere nye vaner samt styrke din motivation.


  At bryde mønstre, at gøre og være anderledes end du er vant til vil tvinge dig ud af din komfortzone, og det kan naturligvis være både sårbart og frygtsomt. Jeg står ved din side, støtter, hepper og motiverer dig til at bryde dine gamle mønstre. Coachende samtaler vil give dig:


  • Kontakt til dig selv og din mavefornemmelse – en oplevelse af at stå stærkt i dig selv
  • Rummelighed med dig selv og din proces
  • Øget selvrespekt samt friheden og glæden ved at opleve, at du kan regne med dig selv
  • Bevidsthed om dine personlige styrker
  • Kropsligt forankret viden om dine automatiske mønstre – og hvad du kan gøre i stedet
  • Klarhed over dine værdier og hvad der egentlig er vigtigt for dig i dit liv
  • Motivation og handlekraft til at gå efter det du mærker er rigtigt
  • En realistisk og skræddersyet plan for, hvordan du med små skridt kan forme det liv og den hverdag, som harmonerer med den person du er.


  Coaching er en ældgammel samtaleteknik, som handler om at bidrage til nye perspektiver hos den anden – perspektiver som man ikke selv havde set. Indsigt. Noget af det der er genialt ved coaching er, i min optik, at det er en ligeværdig samtale, hvor det er min rolle som coach at skabe indsigt og nye perspektiver, og at støtte dig i at finde ud af hvad der er den rigtige løsning for dig. Min erfaring er, at det er langt mere holdbart på den lange bane – end hvis der kommet en behandler og forsøger at pådutte løsninger og fikse. Mens terapeutiske samtaler hos en psykolog eller psykoterapeut ofte handler om at forstå og bearbejde noget der skete i fortiden, så har coachende samtaler et mere fremadrettet fokus. Et fokus på noget vi gerne vil være, gøre, opnå eller lykkes med. Det kan i princippet være hvad som helst. Det vigtige er, at det er noget man brænder for, noget man i virkeligheden gerne vil arbejde med. Det nytter ikke noget at blive coachet på noget man føler at man ”burde” gøre. Vi genbesøger gerne ting i fortiden, når det har et specifikt formål i forhold til samtalen.


  En coachende samtale kan fx tage udgangspunkt i et ønske om at være mere selvkærlig, mere rolig, at orke at lege med sine børn, prioritere sig selv, komme i form (hvis det er en lyst, ikke en ”burde”), undgå at gå ned med stress (igen), mindske madstress og spiseforstyrrede tanker, rumme sin kroniske sygdom. Dette er eksempler fra mine sessioner – kun fantasien (og lysten og længslen) sætter grænserne.


  Hvad vil det betyde for dig at lykkes? Hvad vil det kunne bringe med sig i andre områder af dit liv?


  Vi går sammen nysgerrigt på opdagelse i hvad det er der står i vejen. Hvad er det egentlig der forhindrer dig i fx at være den udgave af dig selv, du ønsker at være? Det første der kommer til os når vi taler om forhindringer er som regel ikke de egentlige forhindringer, men overfladeforhindringer. Det er fx tid og penge. Det kan være reelt nok. Men bag overfladeforhindringerne ligger ofte dybereliggende forhindringer. Det kan handle om opdragelse, sociale normer, personlighedsstruktur, tilknytningsstil, traumer og meget mere. Mange forhindringer kan vi opløse gennem kognitive samtaleteknikker. Andre forhindringer går dybere og sidder i kroppen, i nervesystemet. Her trækker jeg på teknikker fra den traumeinformerede kropsterapi.


  Positive og holdbare ændringer i vores liv kommer ikke af sig selv, de kræver vedligeholdelse, så der skabes nye nerveforbindelser. Derfor vil en coachende samtale også altid inkludere en snak om, hvordan det er realistisk for dig at integrere de nye indsigter helt konkret på daglig basis. Det bliver nemmere med tiden.


  Jeg har god erfaring med at skabe resultater indenfor personlige kriser, udfordrende sociale relationer, ensomhed, dårligt selvværd, spiseforstyrrelser, work/life-balance, stress og afklaring i forhold til arbejde og karriere. Skal jeg være din no bullshit-ven, der ser dig, støtter dig og giver dig kærlige skub i DIN retning?


  En samtale på 60 min 700 kr.

  Forløb bestående af 3 coachende samtaler a 60 min. 1800 kr (spar 300 kr.)


  Coachende samtaler kan også foregå via Zoom eller telefon. Dejligt fleksibelt og mageligt.

  Forløb: Bliv ven med dit nervesystem

  Forløbet er til dig der ønsker at leve mere frit og balanceret – kropsligt og mentalt. At gøre dig fri af andres (og dine egne) forventninger til hvem og hvad du skal være og gøre. Dig der ønsker at lære dit nervesystem bedre at kende og derigennem mindske stress, spiseforstyrrede tanker, spiseforstyrrelser, bekymringer, angst, depressive tanker mv.


  Hvorfor er det vigtigt at lære sit nervesystem at kende og at kunne regulere sig selv?


  Vores nervesystem bruger oceaner af ressourcer på at være i alarmberedskab. Vores måde at være i verden på hænger sammen med vores nervesystem, hvor fleksibelt det er, om det er overbelastet og/eller skævt indstillet pga. traumer og overvældende hændelser. Vores mønstre, overlevelsesstrategier, selvværd, default-tanker, overbevisninger, følelser og selvværd hænger i høj grad sammen med nervesystemet. Nervesystemet er en helt essentiel brik ift. at kunne leve balanceret i overensstemmelse med egne behov, grænser og værdier, indgå i sunde relationer og i det hele taget skabe et liv med plads til at leve frem for at overleve.


  I forløbet kombinerer jeg redskaber og metoder fra traumeinformeret kropsterapi, kognitiv coaching og yoga. Forløbet omfatter også psykoeducationtil dig der ønsker et mere teoretisk indblik i nervesystemet og hvordan det kan bidrage til en forståelse af din specifikke situation og symptomer.


  Dette forløb vil forbedre din evne til at

  • Sanse kroppen indefra
  • Fornemme hvor du er i dit nervesystem
  • Regulere dit nervesystem gennem konkrete øvelser og redskaber
  • Mærke dine behov og grænser
  • Være bevidst om hvad der trigger dig og sætter dit nervesystem i alarmberedskab - og hvad du kan og ønsker at gøre i stedet.


  Forløbet vil reducere de negative symptomer som du oplever pga. traumer i nervesystemet. Med ro på nervesystemet kan du bruge ressourcerne på at leve (ikke bare overleve).


  Forløbet består af i alt 5 sessioner:

  1 lang indledende session a 90 min varighed

  4 sessioner a 60 min varighed


  Prisen er 3000 kr. (spar 750 kr.)